Øresund.org »

Om framtidskuster

Framtidskuster är ett nyskapande samverkansprojekt mellan akademi och kommunala aktörer i Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen. Projektets främsta syfte är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt genom att förbättra informations- och kunskapsspridning inom kustnära utveckling.

About us

Co funded by

Investing in your future

European Regional Development Fund

Drömmen om en orörd strand eller klippa är den bästa resursen. Men nästan alla badar ändå där alla andra badar.